Uitleg over de wapens

Floret

Floret

De floret is een licht steekwapen met een maximaal gewicht van 500 gram en een lengte van 110 centimeter. Het is een licht en flexibel wapen en bestaat uit een handgreep, kom en vierzijdige kling van 90 centimeter voorzien van een elektropunt. De naam van dit steekwapen is afkomstig uit Frankrijk en verwijst naar de (bloemvormige) verdikking op de punt van de floret. Deze verdikking is noodzakelijk om blessures en verwondingen te voorkomen.

De floret was oorspronkelijk bedoeld als trainingswapen, dit omdat er teveel gewonden en doden vielen. Normaal gesproken werd er geoefend met een sabel of degen en dat had teveel fatale gevolgen. Schermen met een floret is inmiddels voor heren en dames een olympische sport. Een geldige treffer kan dan ook enkel en alleen worden toegebracht met de punt.

In de moderne schermsport wordt elektrische treffer aanduiding gebruikt. Men dient de tegenstander te treffen met de punt van het wapen met een kracht van minstens 4,9 newton (dat staat gelijk aan zo’n 500 gram). Het geldige vlak waar de treffers gemaakt kunnen worden bij de schermsport bestaat hoofdzakelijk uit de romp (voor en achter), dus het schermvest met de keellap maar zonder de armen. Schermen met een floret voegt de vaart van het schermen met een sabel en de terughoudendheid van het schermen met een degen samen.

Degen

Degen

De degen is een steekwapen dat het dichtst in de buurt komt van het klassieke duelwapen. Dit wapen weegt maximaal 770 gram en heeft een lengte van 110 centimeter. De degen weegt dus zo’n 270 gram zwaarder dan de floret. Verder is de kling van de degen driehoekig in doorsnede en zorgt daardoor voor weinig buiging. Net als de floret heeft is de degen voorzien van een elektropunt aan het einde. Bij het schermen met een degen kunnen geldige treffers alleen gemaakt worden met de punt van het steekwapen. Het is wel zo dat het hele lichaam wordt gezien als geldig trefvlak. De wapendruk ligt ten opzichte van de floret net iets hoger, deze dient minimaal 750 gram te zijn.

Het aanvallen en de verdediging zijn allebei even belangrijk bij het schermen met een degen. Dit komt mede door de afwezigheid van het recht van aanval. De snelheid is dan ook zeker belangrijk, nu kan een verdedigende schermer ook voor een directe aanval kiezen. Doordat het recht van aanval afwezig is, is de afstand tussen de schermers een stuk kleiner dan bij het schermen met een floret of sabel.

Sabel

Sabel

De sabel is een slag- en steekwapen met een gewicht van maximaal 500 gram en lengte van 105 centimeter. De kom van de sabel is gesloten en relatief vrij groot (ten opzichte van de overige schermwapens). De kling heeft een lengte van 88 centimeter, deze begint driezijdig (vanaf de kom) en eindigt vierzijdig bij de punt. Anders dan bij het schermen met een floret of degen, kunnen treffers worden gemaakt met de punt, de snijkant, platte kanten en de tegensnijkant van de sabel. De treffers gelden alleen wanneer deze de romp, het hoofd en de armen raken. Het schermen met de sabel is inmiddels een olympische sport voor zowel heren als dames.

Het schermen met een sabel kenmerkt zich door de vele aanvallen op de tegenstander en een sneller wedstrijdverloop. Dit heeft te maken met het feit dat het raakvlak groter is dan bij het schermen met een degen of floret. Het is namelijk zo dat alles dat boven de (denkbeeldige) gordel wordt geraakt, op beide handen van de speler na, telt als een treffer.

Sabel

De deelnemers gaan met het sabel aan de slag. Gezien de jarenlange ervaringen met de diverse groepen kunnen wij concluderen dat de deelnemers met enorm veel plezier de sabel hanteren en hun collega's proberen te overwinnen. Wat is nu leuker om je collega, vriend of partner eens een vriendschappelijke "tik" uit te delen. Succes verzekerd! 


Een offerte op maat?

Workshop schermen bij een kasteel
Uitleg van de scherm instructeur
Schermen sportieve kleding
Schermen op een prachtlocatie
Losmaken scherm masker